PROSJEKTER

PROSJEKT 1 TRANSPORT


Distribusjon, transport, matleveranser og andre tjenester og produkter  som naturlig faller sammen med dette


Transportkjøring i Norge. Utleie av biler. Vedlikehold og  rehabilitering av bygninger. Distribusjon  av aviser

Transport av varer - flytting, pakking.


Transport på veg - bagasjetransport og budtransport og annet som  naturlig faller sammen med dette. 

Transportvirksomhet og andre produkter/tjenester som naturlig hører  til dette, herunder å delta i andre selskap med lignende virksomhet

PROSJEKT 2 STILLAS


Montering og bruk av stillas

Stillas må oppfylle krav til materialer, konstruksjoner, vedlikehold og forankring. Alle som arbeider fra stillas og med montering av stillas, skal ha opplæring som gjelder for de aktuelle stillastypene og -høydene.


Kjøp og salg av stillaser, utleie og montering av stillas. og opplæring innen stillasarbeid

Må utføres av kvalifisert person

Begrepet «kvalifisert person» er en person som har fått teoretisk og praksis opplæring etter forskriften §§ 17-2 til 17-4.


Kjøp, salg og utleie av stillaser


Selskapet skal sette opp stillas og demontere dette, samt leie ut  stillas . dette gjelder alle typer stillas. 

PROSJEKT 3 FROSIO INSPEKTION


Arbeid direkte knyttet til forbehandling av metalloverflater, påføring av maling og andre korrosjonshindrende belegg, samt inspeksjon av slikt arbeid.


Teknisk inspeksjon og vurdering av offshore installasjoner i  forbindelse med reperasjon, rekonstruksjon og sertifisering. 

Inspektør sertifikat nivå III – Rødt sertifikat

  • Kandidat med minst 5 års relevant praksis hvorav minst 2 år skal være dokumentert inspeksjonspraksis
  • Gyldig i 5 år fra utstedelsesdato

"Det er ikke en Inspektørs oppgave å stanse et arbeide, men å få det gjenomført i henhold till spesifiserte krav. Jag er objektiv, kreativ og diplomatisk"