GVO Espanja

Vito Rodrigo Salvatore født 17 mai i Concepcion Chile er en norsk forretningsmann, eier av frivillig org og industrileder.

Han bli født svært fattig og levte under tøffe forhold som liten.

 

San Martin er GVO hovedeier og har vært drivkraften i GVO siden 2000-tallet. San Martin startet sin karriere da han kjøpte stillas og han bygget gradvis opp et ledende, verdensomspennende selskap.

 

San Martin frivillig org er å oppdage, hindre og lindre menneskelig lidelse og nød og arbeide for respekt for mennesket uten å diskriminere på grunn av nasjonalitet, rase, religion, sosial klasse eller politisk overbevisning.